Fra første faktura til retten

Hos Intellecto leverer vi en full-service ydelse, og vi kan håndtere jeres sager fra start til slut. Derved kan I nøjes med en leverandør igennem hele processen – et advokatfirma, der leverer højvolumen inkasso.

Ingen informationer går tabt, når sagen overdrages til retslig inkasso.
Mindre spildtid og advokattimer ved overdragelse af sagen til retslig inkasso - vores advokat er allerede inde over.
Bedre priser særligt på advokatydelser - vores tilgang til jeres inddrivelse er holistisk.
Faktura- og rykkerservice

Vi kan håndtere jeres afregningsproces fra første faktura og/eller rykker på jeres eller vores brevpapir.

Inkassovarsel

Vi sørger for, at debitor får de nødvendige oplysninger og de rigtige tidsfrister inden sagen går til inkasso.

Inkasso

Efter inkassovarsel er det næste skridt inkasso, hvor der bliver pålagt betydelige omkostninger.

Telefonisk kontakt

Hvis debitor ikke svarer på vores henvendelser pr. mail, brev og/eller SMS, ringer vi selv ud til dem.

RKI indberetning

Som RKI inkassopartnere har vi muligheden for at indberette debitorer til RKI, hvor de vil stå i 2-5 år.

Retslig inkasso

Som advokatfirma kan vi tage sagen til fogedretten og i værste tilfælde kan vi føre en retssag.

Overvågning

Vi overvåger debitor og eventuelle ændringer i økonomi, ejerskab, adresse mm. Ved relevante ændringer tager vi kontakt på ny.

Udvidet kundeservice

Vi rådgiver jeres debitorer, når de ringer ind og fungerer derved som jeres udvidet kundeservice.

Kundeweb

Med vores online kundeweb har I 24/7 adgang til jeres sager, inkl. vores korrespondance med debitor, indbetalinger mm.

Debitorweb

Med vores online debitorweb har jeres debitorer 24/7 adgang til deres sager, korrespondance og online betaling.

Rapportering og visualisering

Fra vores kundeweb kan I trække diverse rapporter, som kan give jer et økonomisk og et visuelt overblik over jeres sager.

Key Account Manager

Som enterprise kunde vil I løbende være i dialog med en key account manager, som skal sikre kvaliteten af vores ydelse.

API integration

Vi tilbyder en API integration til jeres nuværende IT system, så dataflowet mellem jer og os sker helt automatisk.

IT support

Vi står klar til at hjælpe jer godt igennem til en mere effektiv inddrivelsesproces understøttet af teknologi og data.

Lad os håndtere jeres dårligere betalere, så I kan holde fokus på jeres kerneforretning og bruge jeres energi der, hvor I skaber mest værdi!