Fra første faktura til fogedretten

Hos Intellecto leverer vi en full-service ydelse, og vi kan håndtere jeres sager fra start til slut. Derved kan I nøjes med en leverandør igennem hele processen.

Vi er indbegrebet af faglig kompetence, og holdet bag Intellecto har hver især mere end 25 års erfaring med opkrævning og inddrivelse
Vi vil tilbyde debitorservice frem for ”bare” inkasso - uden at gå på kompromis med udbyttet af inddrivelsen
Vi bruger Danmarks bedste it-løsning til opkrævning og inddrivelse og en intelligent inddrivelsesproces skræddersyet til den enkelte debitor - processen er datadrevet og per definition den mest effektive.
Faktura- og rykkerservice

Vi kan håndtere jeres afregningsproces fra første faktura og/eller rykker på jeres eller vores brevpapir.

Inkassovarsel

Vi sørger for, at debitor får de nødvendige oplysninger og de rigtige tidsfrister inden sagen går til inkasso.

Inkasso

Efter varsel om inkasso er næste skridt selve inkassoprocessen. Der vil blive pålagt udenretlige inddrivelsesomkostninger jf. justitsministeriets bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger.

Telefonisk kontakt

Hvis debitor ikke svarer på vores henvendelser pr. mail, brev og/eller SMS, ringer vi selv ud til dem.

RKI indberetning

Som RKI inkassopartnere har vi muligheden for at indberette debitorer til RKI, hvor de vil stå i 2-5 år.

Retslig inkasso

Vi indleverer sagen til fogedretten og sikrer fundament og dermed 10 års forældelse af fordringen. Sagen kan også fortsætte med udkørende fogedforretning eller fremstilling af debitor via politiet.

Overvågning

Vi overvåger debitor og eventuelle ændringer i økonomi, ejerskab, adresse mm. Ved relevante ændringer tager vi kontakt på ny.

Udvidet kundeservice

Vi rådgiver jeres debitorer, når de ringer ind og fungerer derved som jeres udvidet kundeservice.

Kundeweb

Med vores online kundeweb har I 24/7 adgang til jeres sager, inkl. vores korrespondance med debitor, indbetalinger mm.

Debitorweb

Med vores online debitorweb har jeres debitorer 24/7 adgang til deres sager, korrespondance og online betaling.

Rapportering og visualisering

Fra vores kundeweb kan I trække diverse rapporter, som kan give jer et økonomisk og et visuelt overblik over jeres sager.

Account Manager

Som kunde hos Intellecto vil I løbende være i dialog med jeres account manager, som vil sikre kvaliteten af vores samarbejde.

API integration

Vi tilbyder en API integration til jeres nuværende IT system, så dataflowet mellem jer og os sker helt automatisk.

IT support

Vi står klar til at hjælpe jer godt igennem til en mere effektiv inddrivelsesproces understøttet af teknologi og data.

Lad os håndtere jeres dårligere betalere, så I kan holde fokus på jeres kerneforretning og bruge jeres energi der, hvor I skaber mest værdi!