Vi har specialiseret os i fire brancher

Hos Intellecto har vi specialiseret os i fire brancher Energi, tele, finans, transport.
Dette betyder ikke, at vi ikke arbejder med andre brancher, men vi mener, at vores system og vores kendskab til netop disse brancherne gør,
at vi har noget særligt at tilbyde disse fire brancher.

Energibranchen

Vi kan:
Håndtere acontofakura og løbende opdateringer af kravet
Strømluk direkte fra vores system
API systemintegration
Efter engrosmodellens indførelse – fokus på hurtig betaling

I april 2016 blev elselskaberne i Danmark sat under stort pres i forhold til dårlige betalere, da engrosmodellen blev indført. De nye regler gjorde livet nemmere for borgerne med kun én regning, til gengæld blev elselskabernes likviditet sat på spil.

Når vi laver inddrivelse for energibranchen, er vi derfor opmærksomme på, at det ikke kun er vigtigt, hvor mange penge vi får ind, det er ligeledes afgørende, at vi gør det hurtigst muligt, så vores kunder yder kortest mulig kredit for borgerne over for netselskaberne.

Gør hverdagen lettere – strømluk  

Det er vores fornemste opgave at gøre hverdagen lettere for vores kunder. Inden for energibranchen betyder dette bl.a., at vi hurtigt og nemt gennem vores system kan “stoppe skaden” og anmode om at få lukket forsyningen.

Telebranchen

Vi kan:
Håndtere acontofakura og løbende opdateringer af kravet
API systemintegration
Håndtere (og undgå) teleankenævnssager
Lav loyalitet sætter branchen under pres

I en undersøgelse foretaget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kom det frem, at 30% af de adspurgte havde skiftet mobilabonnement inden for de sidste 2 år, samt at 80% af dem der skiftede havde brugt under 2 timer på at skifte.

I en branche hvor konkurrencen er høj og loyaliteten er lav betyder brandværdi og top of mind meget. Hos Intellecto går vi ikke kun op i en høj og hurtig betalingsrate, for os er det også vigtigt, hvordan vi får pengene ind og debitorernes oplevelse af vores kunders inkassoforløb (læs mere om vores værdier her). I debitorernes optik er vi en forlængelse af vores kunders kundeservice, og vi sørger derfor for, at vi ikke smækker med døren over for debitorerne – man ved aldrig hvornår deres liv har vendt sig, de er blevet betalingsdygtige og er klar på at skifte telefonudbyder igen.

Høj volumen og små fordringer – digitalisering holder omkostningerne nede

Inkasso i telebranchen er typisk karakteriseret som høj volumen og små krav, hvilket betyder mange manuelle processer. I sådanne tilfælde er vores fokus på digitalisering og at vi har bygget vores eget system altafgørende (læs mere om vores digitale rejse her).

Vi har nemlig automatiseret stort set alle manuelle processer i inkassoprocessen, hvilket har resulteret i:

  • Lave omkostninger og konkurrencedygtige priser
  • Ingen menneske fejl undervejs i processen  

Bank- og finansbranchen

Vi kan:
Retsgrundlag for renter og betingelser i kreditaftaleloven
Principper omkring forældelse
Renteberegning ved løbende opdaterede krav fx låneaftaler
Højvolumen inkasso med et stærkt juridisk fundament

Når man driver inkasso inden for bank- og finansbranchen, er det ikke nok at have et effektivt system eller dygtige sagsbehandlere. Det kræver også et højt niveau af juridisk forståelse, når det kommer til beregning af renter, hensyn til kreditaftaleloven, forældelse, hvidvask, GDPR mm.

Det er derfor særligt inden for denne branche, at vores kunder mærker fordelen ved, at vi er et advokatfirma, der samtidig driver højvolumen og effektiv inkasso, fordi vi har bygget vores eget inkassosystem. Dette gør os i stand til at behandle et højt antal sager hurtigt og effektivt ved hjælp af digitalisering og automatisering samtidig med, at vi har fuld fokus på den nødvendige lovgivning og de juridiske udfordringer, der kan dukke op i denne branche.

Transportbranchen

Vi kan:
Håndtere acontofakura og løbende opdateringer af kravet
24/7 adgang til debitorweb for debitorer på farten
API systemintegration
Når debitor er på farten skal inkasso være digital

Inkassosager inden for transportbranchen er ofte udfordret ved, at debitor er på farten, og vores kunder kun har begrænset information om debitor. I en sådan situation er det særligt vigtigt at få engageret debitor med det samme og gøre det hurtigt og nemt for dem at betale deres udestående – selv når de ikke er hjemme. Som kunde hos Intellecto har dine debitorer 24/7 adgang til vores debitorweb, hvorfra de kan betale deres udestående, følge historikken af deres sag, ændre eller tilføje kontaktoplysninger og kommunikere med vores sagsbehandlere.

Al information samlet et sted – selv billeder

For nogle af vores kunder er det ikke nok, at debitor har adgang til den oprindelige bøde eller regning, de skal også have adgang til fx billeder af deres bil, som beviser, at de har parkeret ulovlig. Da vi selv har bygget vores system, er det kun fantasien der sætter grænserne ift. hvilken information, vi skal gøre tilgængelig for debitor på debitorwebbet.

Lad os håndtere jeres dårligere betalere, så I kan holde fokus på jeres kerneforretning og bruge jeres energi der, hvor I skaber mest værdi!