Vores priser

Vi kan tilbyde en full-service ydelse fra faktura til retssag og løbende overvågning.

Hvad koster det? Det koster “GRATIS” – det vi lever af er de lovmæssige gebyrer, salærer og renter som vi må påligne debitor under inddrivelsen. Betaler debitor det skyldige beløb – koster det dig ikke noget. Betaler debitor ikke – så koster det dig ikke noget –  No cure = No pay

Lykkes vi ikke med at inddrive kravet i den udenretlige proces – så kan vi tilbyde at behandle din sag i Retten. Her vil du skulle betale retsgebyrer til Retten samt et mindre retlig salær.

Er/bliver sagen bestridt undervejs i vores behandling af din sag – kan vi ligeledes tilbyde dig  juridiske rådgivning inhouse til meget fordelagtige priser samt behandling af sagen i civilretten til en fordelagtig timepris.

Udenretlig

Gratis

 • Fakturaservice
 • Påmindelse efter faktura
 • Varsel om inkasso
 • Udenretlig inkasso-behandling
 • Varsling om retlig behandling
 • Overvågning ved forgæves afslutning

 

I den udenretlige proces er telefon-rykning samt håndtering af betalingsordninger en naturlig del af vores behandling af din sag.

Kom i gang

Retlig

Kontakt os

 • Udtagelse af betalingspåkrav
 • Håndtering af korrespondance fra Retten
 • Afbrydelse af forældelsen
 • Møde ved fogedretsmøde/politifremstilling
 • Håndtering af udkørende fogedforretninger
 • Overvågning ved forgæves afslutning

 

I den retslige proces er telefon-rykning samt håndtering af betalingsordninger også en naturlig del af vores behandling af din sag.

Kom i gang

Lad os håndtere jeres dårligere betalere, så I kan holde fokus på jeres kerneforretning og bruge jeres energi der, hvor I skaber mest værdi!